Kultura

Dobrovolnictví v kultuře mnohde probíhá, aniž by aktéři nahlas říkali, že jsou dobrovolníky. Jsou to všichni ti, kteří dobrovolnicikulturafotov malých knihovnách pomáhají nejen v knihovnické činnosti, ale také při pořádání velkého množství akcí a aktivit, které vytváří a podporují komunitní i kulturní život. Tématu dobrovolnictví v kultuře se věnují organizace napříč republikou a my bychom rádi podpořili instituce v tom, aby neváhali propojit se s dobrovolnickým centrem ve svém okolí a dobrovolnickou činnost s nimi propojit.

Lze se zapojit:

Samari, z.s. - Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace