O NÁS

V červnu 2020 jsme se stali Regionálním dobrovolnickým centrem Zlínského kraje díky přijetí výzvy v podobě projektu „Rozvoj dobrovolnictví v ČR“. Zkušenosti sbíráme již mnoho let, od roku 2013 jako akreditované Dobrovolnické centrum STOPA a věříme, že tak máme dostatek zkušeností i možností pomoci rozvoji dobrovolnictví v našem kraji. Od 1.5. 2020 zahájila v 10 krajích ČR svou činnost Regionální dobrovolnická centra, od 15.6. 2020 se přidává i Zlínský kraj a naše Regionální dobrovolnické centrum provozované Charitou Uherský Brod. RDC jsou informačními a kontaktními centry pro dobrovolníky, neziskové organizace, příspěvkové organizace či obce v daném kraji v oblasti dobrovolnictví. Naším úkolem tak je zprostředkování nabídky a poptávky, propojování možností, rozšíření povědomí o dobrovolnictví, školení dobrovolníků a koordinátorů apod.

Více informací o projektu zde: https://www.mvcr.cz/clanek/rozvoj-dobrovolnictvi.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

Provoz RDC zajišťujeme na adrese: Pod Valy 664, Uherský Brod. Svou schůzku si vždy rezervujte na uvedených kontaktech:


Vedoucí RDC – Mgr. Jana Haluzová, jana.haluzova@uhbrod.charita.cz, 724 651 281

Haluzová foto