Senioři

Dobrovolnická pomoc seniorům je mířena k osobám seniorského věku, které se cítí osaměle, mají sníženou soběstačnostKopie návrhu Bez názvu (5) (stáří, zdravotní obtíže, dostupnost služeb) nebo řeší složitou životní situaci, ve které jim dobrovolník může být oporou. Dobrovolník přichází do domácnosti seniora, do pobytové sociální služby nebo dle domluvy např. na místa konání akcí. Co jsou typické činnosti dobrovolníků přicházejících podpořit seniory?

  • povídání, předčítání
  • rukodělné činnosti, procvičování jemné motoriky
  • zpívání

Dobrovolnické centrum STOPA Charita Uherský Brod

Dobrovolnické centrum Charita Uherské Hradiště

Charita Luhačovice - dobrovolnická služba

Diakonie Valašské Meziříčí 

Diakonie Vsetín - dobrovolnické centrum CéDo

Maltézská pomoc Uherské Hradiště

Samari, z.s.

Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín, z.s.

Dobrovolnické centrum ADRA Zlín