Děti a mládež

Dobrovolníci se mohou věnovat doučování, volnočasovým aktivitám, přípravám akcí (např. Den dětí, Drakiády, tábory, ...). Další možností zapojení se do dobrovolnické služby s dětmi je mentoringový program typu 5P, kdy jeden dobrovolník má přiděleno jedno dítko a s tím intenzivně spolupracuje.

 Věnují se doučování, volnočasovým aktivítám, ale zejména se dobrovolník stává kamarádem a naslouchá, vnímá, je na blízku. 

2

Lze se zapojit v těchto organizacích:

Charita Uherský Brod

Charita Uherské Hradiště

Maltézská pomoc Uherské Hradiště

Dvě D Zlín