Děti a mládež

Dobrovolníci se mohou věnovat doučování, volnočasovým aktivitám, přípravám akcí (např. Den dětí, Drakiády, tábory, ...). Další možností zapojení se do dobrovolnické služby s dětmi je mentoringový program typu 5P, kdy jeden dobrovolník má přiděleno jedno dítko a s tím intenzivně spolupracuje.

 Věnují se doučování, volnočasovým aktivítám, ale zejména se dobrovolník stává kamarádem a naslouchá, vnímá, je na blízku. 

Lze se zapojit v těchto organizacích:

Dobrovolnické centrum STOPA - Charita Uherský Brod

Dobrovolnické centrum Charita Uherské Hradiště

Maltézská pomoc Uherské Hradiště

Dvě D Zlín 

Salesiánský klub mládeže, z.s. Zlín

Samari, z.s.

Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín, z.s.

Dobrovolnické centrum ADRA Zlín