Příroda

Péče o přírodu, v ekologických centrech, propagace aktivit, poskytování informací o aktivitách organizací, šíření osvěty adobrovolníciekologiefoto mnoho dalších aktivit, které dobrovolníci mohou vykonávat v oblasti přírody a ekologie.

Lze se zapojit:

Ekologický institut Veronica