Světový den pozdravů
24. listopadu 2022 AKTUÁLNĚ

Světový den pozdravů

Světový den pozdravů! Se stiskem levice zdravím všechny skautky a skauty napadá vás další organizace plná dobrovolníků, která má svůj specifický pozdrav?

Světový den pozdravů si na svém facebooku připomínají skauti:

Dnes je Světový den pozdravů! Jaký je ten náš, skautský?

???? Podáváme si levou ruku a speciálním, nepříliš viditelným způsobem, u toho proplétáme malíčky. Proč zrovna levou? Pravděpodobně proto, že levá je blíže k srdci. Naznačujeme tím také, že druhému důvěřujeme.

???? Naše pravá ruka je navíc dost zaneprázdněná: zdravíme dvěma (menší kluci a holky) nebo třemi prsty vztyčenými k rameni, palec přitom zakrývá malíček. Tři prsty nám připomínají tři body skautského slibu a tři principy skautingu: povinnost k věcem, které nás přesahují, povinnost k sobě a povinnost k druhým. Malíček chráněný palcem zase symbolizuje závazek postavit se za slabší.

???? Popis skautského pozdravu najdete už v knize Skauting pro chlapce zakladatele skautingu lorda Baden-Powella. Jak je vidět, nejde o žádné novoty! B-P v ní popisuje, že pravou ruku si při pozdravu ukazovali lidé na znamení toho, že to s ostatními myslí dobře.

???? Že si skautský pozdrav neumíte představit? Tak koukněte na https://bit.ly/skautsky-pozdrav

(Převzato z FB: Junak - Český skaut)