Prezentace Dvě D a RDC
1. listopadu 2022 AKTUÁLNĚ

Prezentace Dvě D a RDC

Dnes můžete navštívit Dvě D - Zlín na Business Day ve Zlíně! A kdo by nemohl/nechtěl dobrovolničit u Dvě D, tak dostane letáček našeho RDC a ozve se ♡ těšíme se! 

Zlínská Univerzita Tomáše Bati i letos pořádá Business day, na které zve své studenty. Ti zde mohou najít inspiraci, motivaci či zajímavé osobnosti z praxe. Díky vstřícnosti organizátorů je neziskovým organizacím umožňováno zde také prezentovat svou činnost a tím inspirovat studenty k aktivnímu přístupu a zapojení do občanského života. Nám letos přítomnost na "BD" bohužel nevyšla, ale kolegyně z programu Dvě D Maruška a Andrejka tam byly a se studenty si povídaly, navazovaly kontakty a předávaly informace. pokud někoho nezaujal konkrétně program Dvě D, dostal od kolegyň leták RDC, aby se mohl s hledáním jiné dobrovolnické činnosti obrátit na nás. Moc děkujeme za spolupráci a těšíme se na nové dobrovolníky!