Konference Dobrovolnictví v kultuře a umění
12. října 2021 AKTUÁLNĚ

Konference Dobrovolnictví v kultuře a umění

Už zítra začíná konference Dobrovolnictví v kultuře a umění! Kultura a umění mají obrovský potenciál vzájemně propojovat jedince a společnost. A to samé platí o dobrovolnictví. Jak se aktuálně „daří“ dobrovolnictví v kultuře v České republice? Jaké jsou jeho formy, na jaké naráží bariéry a co je pro něj největší výzvou do budoucna?

U příležitosti desetiletého výročí Evropského roku dobrovolnictví 2011 si shrneme, co se za uplynulých 10 let událo v jednotlivých oblastech (kulturní dědictví, živé umění, muzea a galerie, knihovny atd.). Představí se inspirativní a inovativní iniciativy z různých kulturních odvětví, následované praktickými workshopy a setkáními po celé České republice.

Konference se koná pod záštitou ministra kultury pana PhDr. Lubomíra Zaorálka. Konference je určena všem, kterým není osud dobrovolnictví v kultuře lhostejný, i těm, kteří by se do něj chtěli více zapojit do budoucna: zástupcům kulturních organizací, představitelům veřejné správy, NNO a v neposlední řadě dobrovolníkům.

více zde: https://konference.nipos.cz/2021-dobrovolnictvi-v-kulture/