Dotace na dobrovolnickou činnost? Zlínský kraj má!
30. prosince 2021 AKTUÁLNĚ

Dotace na dobrovolnickou činnost? Zlínský kraj má!

Také jste teprve nedávno odevzdali vyúčtování dotace 2021? Pomalu přichází čas připravit se na Žádost o dotace ze Zlínského kraje pro rok 2022. Pročtěte si podmínky, účel a pozor na novinku:

V souvislosti se změnou zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci v rámci dotačních programů vyhlašovaných Zlínským krajem doložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů.
Více informací naleznete v článku na webu Zlínského kraje https://www.kr-zlinsky.cz/kraj-upozornuje-na-povinnost...
Spolky také do této podmínky patří.