Dny dobrovolnictví ve Zlíně jsou za námi
27. září 2021 AKTUÁLNĚ

Dny dobrovolnictví ve Zlíně jsou za námi

V pátek 24.9. a sobotu 25.9. se ve Zlíně konaly dlouho připravované a se zvědavostí očekávané Dny dobrovolnictví, které pořádalo Regionální dobrovolnické centrum Zlínského kraje. Toto centrum provozuje Charita Uherský Brod od června 2020 díky projektu „Rozvoj dobrovolnictví v ČR“ a uspořádání Dnů dobrovolnictví je jednou z cest, jak rozšířit povědomí o dobrovolnictví v našem kraji a tím jej rozvíjet. 

Akci zahájila statutární náměstkyně hejtmana paní Hana Ančincová v pátek na Konferenci o dobrovolnictví, kde mimo jiné poděkovala všem přítomným za jejich práci, vyjádřila úctu k činnosti dobrovolníků a také jsme v minutě ticha vzpomenuli na nedávno zemřelé dobrovolné hasiče z Koryčan, kteří v dobrovolnické službě položili své životy. Během celodenní konference jsme vyslechli velmi inspirativní příspěvky o dobrovolnictví. O financování dobrovolnictví a dvacetiletém výročí Národní asociace dobrovolnictví promluvila paní Bc. Stanislava Hamáková, DiS. (Dobrovolnické centrum RADKA, Národní asociace dobrovolnictví), o seniorském dobrovolnictví jsme slyšeli od paní Bc. Vlastimily Faiferlíkové (Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s). O skautské pomoci při covidu a po tornádu promluvil Jiří Robenek (Skautské krizové centrum Zlín), přivítali jsme také zahraničního hosta pana Marcela Rypáka, který přiblížil dobrovolnictví v Žilině (Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n. o.). Velmi zajímavý příspěvek jsme vyslechli na dálku přes online připojení od paní Hany Pietrové o dobrovolnickém centru Knihovny Třinec. Závěr konference patřil dobrovolnickým organizacím ze Zlínského kraje, které krátce představily svou činnost zájemcům o dobrovolnictví.

Konference se konala v 16.etáži sídla Zlínského kraje, který nám prostory pro tuto akci zapůjčil. Hostů sice nepřišlo mnoho, ale všichni se shodli, že si odnáší spoustu nápadů a radosti z prožitého dne, hosté si vyměnili mezi sebou kontakty a domlouvali se na vzájemné výměně nápadů – a to je za nás obrovský úspěch. Celý den provázela velmi příjemná atmosféra, výborné pohoštění, nádherné místo s vyhlídkou na Zlín, společná radost z dobrovolnické činnosti a plány na spolupráci. Po celý den byla umístěna také výstava fotografií dobrovolnické činnosti, které nám zaslaly organizace z celého kraje. Tato výstava zde byla po celý víkend a znovu bude možné ji vidět v prosinci na Výstavě fotografií o dobrovolnictví, kde bude doplněna o další fotografie.

Dalším programem Dnů dobrovolnictví byla Mše svatá a Večer chval v Kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních svazích ve Zlíně s P. Pavlem Macurou a skupinou Adorare. Celý večer byl provázen myšlenkou dobrovolnictví a věřím, že hosté si jej velmi užili. V přítmí kostela se nesly nejen tóny zpěvu a hudebních nástrojů, ale také spokojenost, pokora a radost všech přítomných. Děkujeme za nádhernou atmosféru a příjemný večer!

Sobotní část Dnů dobrovolnictví probíhala na Dni kraje, kde jsme po celý den měli Dobrostánek, ve kterém jsme prezentovali nejen činnost RDC, ale také zde s námi byli zástupci dobrovolnických organizací, kteří o svém dobrovolnictví povídali zájemcům, zvali je na úvodní setkání či předávali kontakty. Děti si u nás mohly vyrobit placku s vlastním motivem, dospěláci si odnášeli letáčky o dobrovolnictví a informace o možnostech zapojení. Za celý den jsme promluvili s velkým množstvím lidí, rozdali spoustu letáčků a věříme, že si to návštěvníci užili stejně jako my.

Ráda bych zde poděkovala všem, kteří se podíleli na organizaci celé této dvoudenní velké akce, velmi děkuji Zlínskému kraji za podporu a umožnění konání v jeho prostorách, děkuji všem hostům konference, kolegům z dobrovolnických organizací za příspěvky na konferenci, zaslané fotografie, účast v Dobrostánku, úžasnou atmosféru celé akce a také za všechnu činnost, kterou vykonávají. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří přišli např. sdělit všem svou zkušenost s dobrovolnictvím a v celém Zlínském kraji vykonávají nespočet dobrovolnických hodin a činnosti, která je potřeba.

Děkuji všem!

img-0570-foto-jiri-balatimg-0587-foto-jiri-balat20210924_09090420210924_09514020210924_11150920210924_11292120210924_12101920210924_13232320210924_14035420210924_16084720210924_16134420210924_18543320210924_19003920210924_19182320210924_19273920210924_19280320210924_201200IMG_20210925_092806dobrovolnice Andrejka20210925_12340320210925_14151520210925_080321